Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên https:/saigonfood.vn/ như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn đặt phòng và phòng hút thuốc/ không hút thuốc. Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email).

Thu thập thông tin cookies của Khách hàng. Việc đăng ký cho Khách hàng ghé thăm, truy cập và sử dụng “cookies” cũng như đèn báo hiệu web là để giúp nâng cao chất lượng và thời gian sử dụng của Khách hàng. Website https://saigonfood.vn/ được sử dụng công nghệ “cookies”, cookie là những mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của Khách hàng, chúng cho phép một website tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookie có thể lưu trữ nhiều thông tin, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail. Phần “trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ giúp Người dùng biết cách ngăn chặn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả các cookie. Nếu Khách hàng vô hiệu cookie, Khách hàng không truy cập được vào những tính năng quan trọng và việc sử dụng Website https://saigonfood.vn/ có thể bị hạn chế. Cookie dùng trên https://saigonfood.vn/ có liên quan đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng, chi tiết như sau:

 • Về cookie và đèn báo hiệu web.
 • Đèn báo hiệu web: Là các sợi mã phần mềm nhỏ tượng trưng cho yêu cầu về hình ảnh đồ thị trên 1 trang web hay email
 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

 1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và shop
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách.
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách tại shop.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:
 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc shop ngừng kinh doanh.

 1. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị;
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng
 1. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Website https://Ketoshop.vn/ được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1.

 1. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng có thể được chia sẻ cho công ty, tổ chức và/hoặc cá nhân khác (“Bên Thứ Ba”) để hoàn thiện dịch vụ chúng tôi cung cấp tới Khách hàng https://saigonfood.vn/ có thể sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Bên Thứ Ba bao gồm nhưng không giới hạn tới dịch vụ lưu trữ web, phân tích thông tin, quảng cáo, khuyến mại, xử lý giao dịch bằng thẻ tín dụng và các dịch vụ có liên quan khác.

Tùy thuộc vào vị trí của Khách hàng, https://saigonfood.vn/ và Bên Thứ Ba có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng ra nước ngoài.

Lưu ý, tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng trong những điều kiện sau:

–  Sự đồng thuận

Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân Khách hàng với Bên Thứ Ba khi có sự đồng ý của Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ cấu thành sự chấp thuận và việc chia sẻ dữ liệu cá nhân khách hàng sẽ được thực hiện theo Chính sách Bảo mật này.

–  Chia sẻ với Bên Mua

Việc chia sẻ dữ liệu trong trường hợp này đi kèm với bất kỳ việc mua bán, chuyển nhượng, hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ việc kinh doanh hoặc công ty.

 Theo quy định pháp luật

Dựa trên sự quyết định chúng tôi có thể chia sẽ Dữ liệu Cá nhân Khách hàng với Bên Thứ Ba nếu chúng tôi nhận thấy rằng việc chia sẻ là cần thiết để:

 • Tuân thủ quy định pháp luật
 • Thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi
 • Điều tra những hành vi vi phạm và lừa đảo tiềm tàng
 • Bảo vệ thương hiệu và uy tín cũng như tài sản của https://saigonfood.vn/

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi khiếu nại đến điện thoại tới số 0942.587.333 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.