Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

Saigon Food sẽ ưu tiên vận chuyển các đơn trong thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ shipper riêng. Phí vận chuyển sẽ được liên hệ sau khi phát sinh đơn hàng.

Ngoài ra nếu có phát sinh đơn ngoài tỉnh sẽ kết hợp liên hệ với quý khách để lựa chọn các đơn vị vận chuyển.

Thời gian giao hàng:

  • Đối với các đơn nội thành: Giao ngay trong ngày hoặc chậm nhất là 1 ngày tính từ ngày phát sinh đơn
  • Đối với các đơn tỉnh: Tùy vào việc lựa chọn đơn vị vận chuyển sẽ thông báo sau khi chốt đơn với quý khách